Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
latency, latency time
ετοιμακινησία, ετοιμακίνητος, λανθάνων χρόνος, αδράνεια
 
 

Ο χρόνος αναμονής κάτω από συνθήκες λειτουργίας. Χρόνος ετοιμακινησίας ή λανθάνων χρόνος είναι, για παράδειγμα, ο χρόνος που χρειάζεται για να τεθεί το κεφαλάκι ανάγνωσης του σκλ.δ. πάνω από τα σωστά στοιχεία και να αρχίσει να τα διαβάζει. Δεν είναι στάση αναμονής αλλά λανθάνων χρόνος αναγκαίος υπό συνθήκες λειτουργίας. Ένα στοιχείο που αύξησε την ταχύτητα των υπολογιστών σε μεγάλο βαθμό ήταν η σμίκρυνση του χρόνου ετοιμακινησίας των αρθρωμάτων τους.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία