Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΤΜΠΕ, ταυμιπιέ, τελευταίος μέσα πρώτος έξω
LIFO, last in first out
 
 

Μια συνηθισμένη ιστορία. Ο τελευταίος που μπαίνει, με το παραμικρό, είναι και ο πρώτος που βγαίνει. Στην υπολογιστική όμως δεν αφορά μόνο ανθρώπους αλλά δδμνα. Σε ένα σωρό δδμνων ή δέσμη εντολών, με βάση το πρόγραμμα ή από επιλογή, η επεξεργασία γίνεται από το τελευταίο που προστέθηκε και όχι το πρώτο. Είναι το αντίθετο του ΠΜΠΕ (πιμιπιέ, Πρώτος Μέσα, Πρώτος Έξω).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία