Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΕν, μακρόλεκτη εντολή
LIW, VLIW, long instruction word, very long instruction word
 
 

Είναι μια τεχνολογία κατασκευής επεξεργαστών (ΚΜΕ) που τους καθιστά ικανούς να εκτελούν πολλές εντολές σε ένα κτύπο του ρυθμοχρονιστή. Όλες ή πολλές εντολές δίνονται σε μια μακρόλεκτη εντολή, αντί σε πολλές ή μια μια. O υπολογιστής τις διασπά σε επιμέρους απλές λειτουργίες που τις δίνει στον ειδικό επεξεργαστή για ταυτόχρονη εκτέλεση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία