Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποσυνδέομαι, αποσύνδεση, έξοδος, σβήνω, κλείνω
log-off, logoff, log out
 
 

Είναι η έξοδος από τον υπολογιστή και το σβήσιμο της μηχανής. Γιά να γίνει σωστα πρέπει να γίνει απόσύνδεση από το διαδίκτυο σε περίπτωση ιστοπλάνησης ή να κλείσουν οι εφαρμογές που είναι ανοικτές. Το τελικό κλείσιμο του υπολογιστή γίνεται με εντολή στο ΛΣ.

 

 

 

 

 

 

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία