Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
loop
βρόχος,θηλιά
 
 

Βρόχος είναι η θηλιά της κρεμάλας, της αγχόνης, που δεν έχει τέλος, ξεκινάς οπτικά δίνεις στροφή και ξανά απ' την αρχή.Το ίδιο κάνουν και οι βρόχοι στα προγράμματα. Είναι εντολές συνεχούς εκτέλεσης μιας λειτουργίας και μόνο σταματούν όταν τελειώσει το αντικείμενο της εκτέλεσης.


Βρόχος μπορεί να είναι για παράδειγμα το κατέβασμα ηλ-τα από τον διακομιστή. Με την εντολή «Λήψη» ανευρίσκεται η πρώτη επιστολή με την σχετική διεύθυνση η οποία κατεβάζεται, ύστερα αναζητείται η δεύτερη και ούτω καθεξής μέχρι να μην βρίσκονται άλλες επιστολές με την σχετική διεύθυνση οπότε ο βρόχος σταματά. Βρόχοι είναι πολλοί στη λειτουργία ενός υπολογιστή.
Βρόχοι, επιλογές και ακολουθίες είναι οι τρις βασικές λογικές στον προγραμματισμό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία