Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
βρχδκμ, βροχοδοκιμή, ανακλαστική δοκιμή
loopback test
 
 

Είναι μια διαγνωστική διαδικασία για εξέταση της απόδοσης και εγκυρότητας ενός δικτύου ή υποδικτύου. Αποστέλλεται ένα σήμα και εφόσον περάσει από όλα τα κομβοτάξια του δικτύου επιστρέφει στον αποστολέα. Εκεί το περιεχόμενο της λήψης συγκρίνεται με αυτό της αποστολής για να διαπιστωθεί η βασιμότητα του δικτύου και της διαδρομής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία