Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
lossy compression
αφαιρετική συμπίεση
 
 

Για λόγους οικονομίας τόσο στην αποθήκευση όσο και στην αποστολή δεδομένων πολλοί φάκελοι συμπιέζονται σε διάφορα μορφότυπα (format). Οι πιο απλές συμπιέσεις είναι οι μη αφαιρετικές, δηλαδή δεν αφαιρείται οτιδήποτε από τα δεδομένα. Η μη αφαιρετική συμπίεση γίνεται με διαρρύθμιση των στοιχείων και η συμπίεση μπορεί να φτάσει το 50% του κανονικού μεγέθους του φακέλου από πλευράς χώρου εγγραφής σε δίσκο ή μνήμη.

Μεγαλύτερες συμπιέσεις μπορούν να επιτευχθούν με αφαιρετική συμπίεση κατά την οποία αρκετά στοιχεία του φακέλου αφαιρούνται. Η μη αφαιρετική συμπίεση εφαρμόζεται πάντα σε προγράμματα εφαρμογών και σε αριθμητικά μαθηματικά στοιχεία από τα οποία δεν μπορεί οτιδήποτε να αφαιρεθεί, ενώ η αφαιρετική συμπίεση εφαρμόζεται σε δδμνα ήχου και εικόνας.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία