Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΤΧ, advanced technology extended
ΕΠΤ, επιταυ, επεκταμένης προηγμένης τεχνολογίας
 
 

Είναι μια από τις πολλές σχηματομορφές μητρικών κυκλωμάτων.

Παλιές έννοιες και λέξεις, για όσους πέρασαν την αρθρωματική εξέλιξη των επιτραπέζιων υπολογιστών στα ΄80 και ΄90 μαζί με φωνασκίες εμπορίας. Τώρα μη.κυ, μνήμες, δίσκοι έγιναν μια πίττα.

 

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία