Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MAPI, Messaging Application Programming Interface
ΔΠΜΕ, διπιμιέ, Διεπαφή Προγραμματισμού Μηνυματικών Εφαρμογών
 
 

Είναι ένα επιπρόγραμμα της Μικροσόφτ, είναι ενσωματωμένο στο Windows, που αν το έχεις και το έχει μπορείτε να ανταλλάξετε μνματα και ηλ-τα.

.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία