Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DB, Data Bank
ΤΔ, ταυδί, Τράπεζα Δεδομένων
 
 

Ακούτε για Τράπεζες Δεδομένων (Data Banks) και Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ, βιδί, Data Bases). Ποια η διαφορά;
Λοιπόν. Ο όρος Τράπεζα Δδμνων αναφέρεται σε οποιαδήποτε συλλογή, συνήθως μεγάλη, οποιωνδήποτε στοιχείων. Είναι συνολικά ανοργάνωτη με απλές διευθύνσεις για ανάκτηση των στοιχείων. Σ΄αντίθεση, μια Βάση Δδμνων είναι συνολικά οργανωμένη με δικό της εσωτερικό σύστημα αναζήτησης, με ιεραρχηση των στοιχείων της και σύστημα υποβολής ερωτημάτων. Μια Τράπεζα Δδμνων μπορεί να έχει πολλές βιδι..

Αυτό το λεξικό βασίζεται σε ΒΔ. Βλέπετε, δεν έχουμε δική μας τράπεζα.

Καταχώρηση: 14/09/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία