Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
microprocessor
μικροεπεξεργαστής
 
 

Η καρδιά του υπολογιστή. Στην περίπτωση των προσωπικών υπολογιστών, ο μικροεπεξεργαστής και η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), είναι το ίδιο πράμα.
Ο μικροεπεξεργαστής είναι αυτός που με βάση τις οδηγίες εκτελεί την εργασία, όλα τα άλλα είναι οργανωτικά, διεκπεραιώτικά στοιχεία. Παίρνουν, φέρνουν, φυλάγουν σβήνουν.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μικροεπεξεργαστών. Βασικά στοιχεία ως προς την απόδοσή τους είναι:
1.  Το φάσμα εντολών. Αυτές τις εντολές μπορεί να εκτελέσει, τίποτε περισσότερο. Δηλ. ένας μικροεπεξεργαστής δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
2.  Εύρος ζώνης. Δηλ. πόσα δυφία μπορεί να επεξεργαστεί σε κάθε παλμό του ρυθμοχρονιστή. 16, 32, 64;
3.  Ρυθμοχρονισμός. Η ταχύτητα με την οποία δουλεύει ο μικροεπεξεργαστής που είναι οι παλμοί ανά δεύτερο του ρυθμοχρονιστή. Μετρούνται σε Μκ και Γκ.
Περισσότερα για τον μικροεπεξεργαστη στην ΚΜΕ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία