Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
areal density, bit density
πυκνότητα περιοχής, δυφιοπυκνότητα
 
 

Η πυκνότητα περιοχής αναφέρεται στο ποσοστό εποικισμού μιας συγκεκριμένης περιοχής (επιφάνειας) από ένα στοιχείο, έστω ανθρώπους, ζώα, φυτά ή και δυφία (δυαδικά ψηφία). Μπορεί να αναφέρεται στο σύνολο μιας περιοχής ή και σε μέρος της όπου εμφανίζεται κάτι το ιδιαίτερο, μια μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.
 

Έχει υπολογιστεί ότι οι μαγνητικές αποθήκες, -δίσκοι, ταινίες- θα φτάσουν στο όριο των δυνατοτήτων τους όταν η πυκνότητα περιοχής τους σε αποθηκευτική ισχύ φτάσει τα 150 Γιγαδυφία ανά ίντσα. Σ΄αυτο το επίπεδο πυκνότητας, λόγω υπερπαραμαγνητισμού, τα δυφία αναποδογυρίζονται και αποσυντάσσονται.
 

Η πυκνότητα περιοχής, όταν αναφέρεται σε δυφία, είναι δυφιοπυκνότητα (bit dencity).

Καταχώρηση: 26/02/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία