Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
mirror, mirroring
κατοπτρίζω, κατοπτρισμός
 
 

Κατοπτρισμός είναι η αντιγραφή σημαντικού ή του συνόλου του περιεχομένου ενός υπολογιστή ή διακομιστή κάπου αλλού για λόγους ασφαλείας. Περισσότερο γίνεται με δεύτερο ή τρίτο διακομιστή για διευκόλυνση των επισκέψεων. Ο κατοπτρισμός συνήθως γίνεται αυτόματα.
Για τούτο έχουμε και τον όρο ομοιοτάξιο (mirror site).
 

Καταχώρηση: 27/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία