Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MO, magneto-optical
(disk, disk drive)
ΜΟΠ, μαγνητικός/οπτικός
(μιόπ) δίσκος, δισκοδηγός
 
 

Αναφέρεται σε δίσκους και δισκοδηγούς που συνδυάζουν τη μαγνητική και οπτική εγγραφή, επανεγγραφή και ανάγνωση δδμνων. Η εγγραφή γίνεται με μαγνήτη και φεακτίνα (λέιζερ). Λόγω του ότι η προς εγγραφή περιοχή θερμαίνεται πριν από την εγγραφή από την φεακτίνα είναι δυνατό να γίνει πιο πυκνή εγγραφή από τον μαγνήτη. Μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να χωρέσει περισσότερα δυφία. Η ανάγνωση γίνεται με φεακτίνα χαμηλότερης ισχύος. Αυτή η τεχνολογία αυξάνει τη χωρητικότητα των δίσκων κατά πολύ καθώς και το χρόνο πρόσβασης. (βλ. και LIMDOW)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία