Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαμορφωτής, διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής
modem, modulator/demodulator
 
 

Ο διαμορφωτής είναι ουσιαστικά ένας αναλογοψηφιακός (ΑΨΦ) και ταυτόχρονα ψηφιοαναλογικός (ΨΑΜ) μετατροπέας. Ο υπολογιστής λειτουργεί –υπολογίζει, αποθηκεύει, ανακαλεί- ψηφιακά με πολλά 0 και 1.


Τα συαθερά τηλέφωνα λειτουργούν αναλογικά με συνεχή αυξομείωση της τάσης. Εδώ μπαίνει ο διαμορφωτής που στέλλοντας μετατρέπει το σήμα από ψηφιακό σε αναλογικό και λαμβάνοντας το μετατρέπει από αναλογικό σε ψηφιακό. Ο διαμορφωτής συνήθως είναι συσκευή μπορεί όμως να είναι και πρόγραμμα..


Η διαμόρφωση δεν είναι η μόνη δουλειά του διαμορφωτή. Ανάλογα με τις παραμέτρους του καθορίζει την ταχύτητα μετάδοσης, σε δαδ, λειτουργεί και ως δρομολογητής και συμπιεστής μεταδόσεων. Ακόμα και σαν ασύρματος μεταδότης σε οικιακά ή κτηριακά δίκτυα.
Το μέλλον του είναι αμφίβολο και αυτό γιατί όλες οι τηλεφωνικές υπηρεσίες άρχισαν να ψηφιοποιούνται οπότε οι διαμορφωτές θα μείνουν άνεργοι.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία