Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
τροποποιώ, τροποποίηση
modify, modification
 
 

Είναι αυτό που κάνoουν πολλοί στις μοτοσυκλέτες. Τις τροποποιούν προσπαθώντας να τους αυξήσουν τα κυβικά και την απόδοση μ’ αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ικανοποιητικά τα φρένα. Οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα σύστημα εκτός των προδιαγραφών κατασκευής του είναι τροποποίηση.


Αν κάποιος ξέρει πραγματικά τι κάνει μπορεί με την τροποποίηση να έχει ένα συγκρητικά καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα. Αν δεν ξέρει τι κάνει ας μην προχωρεί γιατί συχνά οι τροποποιήσεις φέρνουν καταστροφή.


Η τροποποίηση είναι διαφορετική από την προσαρμογή. Η τροποποίηση γίνεται εκτός των προδιαγραμμένων πλαισίων ενός συστήματος ενώ η προσαρμογή (customization) γίνεται μέσα στα πλαίσια του συστήματος ανάλογα με προσωπικές λειτουργικές επιλογές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία