Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συντάσσω, συντάκτης, σύνταξη
(πργρμμα, υπερκείμενο)
author, authoring
 
 

Συντάσσω, σύνταξη, εργαλεία σύνταξης, πρόγραμμα σύνταξης, συντακτικό λάθος. Σύνταξη αναφέρεται τόσο στο γράψιμο προγράμματος για τον υπολογιστή ή για στήσιμο ιστοταξίου ή για γράψιμο ιστοσελίδας.

 

   authoring tool        εργαλείο σύνταξης

   authoring system   συστημα σύνταξης
   authorware           λογισμικό σντξης

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία