Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MP3, MPEG Audio Layer 3
ΜΠ3, Μουσική ΣυμΠίεση, Στρώση 3, μιπι 3
 
 

Έχουμε το ΜΠ1, ΜΠ2, ΜΠ3 και μας ήλθε και το ΜΠ4.
Θυμάστε εκείνους τους εμπειρογνώμονες που έφτιαξαν τις αφαιρετικές συμπιέσεις PEG και MPEG; Λοιπόν αυτοί είχαν, εφόσον έπρεπε παράλληλα με την εικόνα να συμπιεστεί και ο ήχος, ενσωματώσει στο μορφότυπο συμπίεσης και τον ήχο. Όπως και στην εικόνα έτσι και στον ήχο αφαιρούν τα μη αντιληπτά στοιχεία. Το ανθρώπινο αυτί δεν ακούει όλους τους ήχους. Αυτοί αφαιρούνται. Και υπάρχει και ψυχοακουστική αντίληψη, δηλαδή ο άνθρωπος επιλέγει ψυχολογικά τι θα ακούσει. Μεγάλοι οι εμπειρογνώμονες!
Με βάση αυτά τα στοιχεία εφεύραν αλγόριθμους που αφαιρούν από τον ήχο ότι δεν ακούμε ή δεν θέλουμε ν’ ακούσουμε. Ξεκινώντας από το ΜΠ1 που είναι το πιο απλό έφτασαν στον ΜΠ4, που είναι το πιο περίπλοκο μορφότυπο. Μ’ αυτό τον τρόπο πετυχαίνετε συμπίεση μέχρι 12 φορές και βάλε. Γι αυτό σε ένα μικροπλακίδιο μπορεί να χωρέσουν πολλοί δίσκοι. Στην αρχή φώναζαν οι δισκοπαίκτες ότι ο ήχος δεν ήταν καλός. Τώρα τον συνήθισαν. Βλέπεις συμφέρει οικονομικά σε όλους.
Εκτός από το συμπιεστικό μορφότυπο ΜΠ, που είναι γενικά αποδεκτό, υπάρχουν και άλλα, το κάθε ένα με τα καλά και τα κακά του.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία