Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
autocorrect, autocorrection, autocrrective
αυτοδιορθώνω, αυτοδιόρθωση, αυτοδιορθωτής
 
 

Σημαντική προέκταση του αυτοελέγχου μιας συσκευής ή συστήματος είναι ο εντοπισμός του λάθους ή της βλάβης και η διόρθωσή του χωρίς εξωτερική παρεμβολή. Η αυτοδιόρθωση έχει προχωρήσει πέραν των αυστηρά προδιαγραμμένων διορθώσεων. Τώρα μπορούν να γίνουν, με ολική ή επιμέρους καταστασιακή ανάλυση, διορθώσεις, είτε προσωρινές είτε μόνιμες, αυτεπάγγελτα ή με αίτηση εξουσιοδότησης.

Αυτοέλεγχος και αυτοδιόρθωση είναι οι όροι που θα ακούγονται συχνά τα επόμενα χρόνια. Είναι σαν να πούμε σημαντικά στοιχεία της αυτογνωσίας, που λέει και ο ποιητής.
Στα ελληνικά ο όρος αυτοδιόρθωση (αυτοδιορθωτής) μπορεί να επεκταθεί και στην αυτόματη διόρθωση ορθογραφικών και γραμματικών λαθών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία