Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
autoexec, autoexetuble, autoexec.bat
αυτοεκτελούμενος, αυτοεκτέλεση, αυτοεκτελούμενη δέσμη
 
 

Παλιά -όχι όταν δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα- ήταν μια εντολοδέσμη (φάκελος εντολών) όπου επιλέγαμε τι θέλαμε να ακολουθήσει το σύστημα εκκίνησης. Επιλέγαμε προβολή στην οθόνη της ημέρας της ώρας, το φόντο κ.α. Αυτά εκτελούνταν αυτόματα. Τώρα λέγεται Προφίλ ή Προτιμήσεις και αφορούν σχεδόν κάθε εφαρμογή σε οποιοδήποτε σημείο. Πολλές προτιμήσεις αυτόεκτελούνται ανάλογα με συχνές επιλογές σας. Έτσι που όλα γίναν μια πίττα (βλ. πίτσα) δεν ξέρουμε αν είναι ένας φάκελος ή πολλοί και πού βρίσκονται.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία