Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κτδς, κοίτα τη δουλειά σου
(κιταδις)
MYOB, Mind Your Own Business
 
 

Μνμτκή σντμγρφία. Την είδαμε και ως«ασμς» (άσε μας). Κάπως προσβλητική για κείνον που την παίρνει. Μην την χρησιμοποιείτε εκτός αν κάποιος πραγματικά βλαστά εκεί που δεν τον σπέρνουν.

 

(Οι ελληνικές συντομογραφίες που παραθέτουμε είναι αυτές που είδαμε έστω και μια φορά. Δεν είναι καθιερωμένες επειδή σχεδόν όλοι σας γράφετε φραγκοχιώτικα. Gιατι;)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία