Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
autoresponder
αυταποκριτής, αυτόματος αποκριτής
 
 

Μια αυτόματη απάντηση σε ένα ηλ-τα που δημιουργείται και στέλλεται από το ίδιο το σύστημα. Ένα επιπρόγραμμα έχει έτοιμες απαντήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, και τις αποστέλλει σε αιτητές ή αλληλογράφους συνήθως για να τους πληροφορήσει ότι το μνμα τους ελήφθη και να αναμένουν διεκπεραίωση. Αυτό γίνεται συνήθως σε αγορές για επιβεβαίωση της αγοράς ή για απόρριψή της και σε περιπτώσεις πληροφόρησης σε ΣΕΡ (Συχνές ΕΡωτήσεις). Οι αυταποκριτές έχουν γίνει λίγο πιο έξυπνοι και υποδεικνύουν λάθη στη συμπλήρωση αιτήσεων και εντύπων, πληροφορούν για εναλλακτικές ιστοδιευθύνσεις, για την απουσία σημείου επαφής κ.α. Οι μηχανές επικοινωνούν με μηχανές, εσείς χαλαρώστε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία