Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
NNTP, Network News Transfer Protocol
ΠΔΜΕ, Πρωτόκολλο Δικτυακής Μεταφοράς Ειδήσεων
 
 

Αυτό είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο USENET για διανομή ειδήσεων σε ιστοομάδες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία