Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΛΔ, Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
(καλιδί)
NOC, network operations center
 
 

Έχουμε εδώ δυο όρους: Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (κλιδί) και Κέντρο Ελέγχου Δικτύου (κελδι). Τα ίδια είναι, μη σας συγχύζουν. Μπορεί να είναι ένας απλός υπολογιστής με το αντίστοιχο λογισμικό που παρακολουθεί τη λειτουργία ενός μικρού δικτύου, επιλύει προβλήματα και παρέχει στήριξη στους λίγους χρήστες. Μπορεί να είναι και ένα μεγάλο δωμάτιο με εντοιχισμένες συσκευές, πακτωμένο με υπολογιστές, που παρακολουθεί το δίκτυο ενός οργανισμού @νά την υφήλιο.

Είναι πολλές οι δουλειές που κάνει. Διαχειρίζεται και επιλύει προβλήματα με ιεραρχημένο τρόπο, συνορίζει και ρυθμίζει δρομολογητές, διαχειρίζεται αλλαγές στο δίκτυο, παρακολουθεί δορυφορικές ζεύξεις, φροντίζει Τομεακές Ονομασίες και Διαδικτυακές Διευθύνσεις κ.α. Όταν ένα πρόβλημα παρουσιαστεί πρέπει να επιλυθεί σε ένα δεδομένο χρόνο, διαφορετικά το αναλαμβάνει ιεραρχικά το πιο πάνω επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο που τα Κέντρα Λειτουργίας Δικτύου, τα Κέντρα Ελέγχου Δικτύου και τα Κέντρα Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεοπτικών μεταδόσεων, συγχύζονται. Είναι λόγω του ότι κατά 99% ομοιάζουν. Στρατιωτική και η ονομασία τους: Αίθουσα Επιχειρήσεων ή Αίθουσα Ελέγχου. Προσέξτε. Το ΚΛΔ μπορεί να ελέγχει πού μπαίνεις και βγαίνεις. Ακόμα και την αλληλογραφία σου. Μιλάμε για προσωπικά δδμνα αλλά δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε. Έτσι;

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία