Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
seamless
άραφος, άνευ ραφής, ασυγκόλλητος
 
 

Τεχνολογικός, κατασκευαστικός όρος που αφορά τον τρόπο συνένωσης δυο στοιχείων. Για παράδειγμα των δυο άκρων ενός ελάσματος για κατασκευή ενός σωλήνα. Με συγκόλληση έχουμε ραφή, με χύση σε καλούπι έχουμε ασυγκόλλητο σωλήνα. Οι σωλήνες πετρελαίου είναι συνήθως άραφες, γιατί η ραφή σκουριάζει.
Αναφέρεται και σε ασυγκόλλητα δίκτυα όπου η μεταφορά από το ένα στο άλλο γίνεται αναντίληπτα.
Άραφα είναι και τα ενδύματα ή βιβλία που είναι άραφα.

 

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία