Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
number crunching, number cruncher
αριθμοβόρα επεξεργασία, αριθμοβόρος επεξεργαστής
 
 

Έτσι χαρακτηρίζονται μεγαλόσχημοι υπολογιστές με τεράστιες δυνατότητες υπολογισμού αριθμών. Πολλές φορές ο όρος «αριθμοβόρο» μπορεί να δοθεί και σε μεγάλο πολύπλοκο πρόγραμμα.

Τώρα, πόσο μεγάλες πράξεις θέλουν να κάνουν οι ανθρώποι είναι κι αυτό απορίας άξιο. Να μετρήσουν την απόστασή της γης από τη σελήνη; Και γιατί δεν μας ρωτούν; Είναι τρακόσιες ογδοντατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δυόμισι μέτρα, περίπου. Να.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία