Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
oscillate, oscillation, oscillator
ταλαντώνω, ταλάντωση, ταλαντωτής
 
 

Ταλάντωση είναι η συμπλήρωση ενός κύκλου κάποιου γεγονότος με μέτρο ένα σταθερό στοιχείο, συνήθως τον χρόνο. Η μετάβαση από το ελάχιστο στο μέγιστο μιας αξίας. Στο μέσο, συνήθως, είναι το 0, η αδράνεια.
Ένα κύμα ανεβαίνει πάνω από το 0, ύστερα κατεβαίνει κάτω από το 0 και ύστερα επιστρέφει στο 0 συνήθως για να συνεχίσει σε ύψος. Αυτή είναι μια ταλάντωση. Χρησιμοποιείται στις μετρήσεις όλων των κυμάτων και των συχνοτήτων που είναι κύματα. (Χρειαζόμαστε τι ρήμα ταλαντώνω, -νομαι σ’ αυτή την περίπτωση και όχι το ταλαντεύω).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία