Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Last Known Good Configuration
ΤΛΣ, Τελευταίος Λειτουργικός Συνορισμός
 
 

Το ΛΣ Windows φυλάσσει, μετά από κάθε επιτυχημένη εκκίνηση ενός συστήματος, ένα αντίγραφο του συνορισμού του υλισμικού και των ρυθμίσεων των οδηγητών τα οποία και θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση αποτυχίας στην επόμενη εκκίνηση.

Ο ΤΛΣ είναι πολύ βοηθητική σε περίπτωση αλλαγών στα υλισμικά στοιχεία και οδηγητές. Αν υπάρχουν προβλήματα το ΛΣ εκκινεί τον υπολογιστή με το αντίγραφο που κατακρατεί της τελευταίας επιτυχημένης εκκίνησης. Μέχρι να διορθωθούν τα λάθη, να λειτουργήσουν τα νέα στοιχεία οπότε θα φυλαχθεί ο νεότερος πετυχημένος συνορισμός.

Καταχώρηση: 24/08/2010 14:02
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία