Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
overrun, overflow
υπερφορτώνω, υπερφόρτωση, υπερχειλίζω, υπερχείλιση, ψηφιοπλακώνω
 
 

Οι λέξεις overrun και overflow χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για τη κατάσταση στην οποία η ροή ή και λήψη δδμνων στη μνήμη ή στις κρατήσεις είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα χειρισμού. Συνήθως κάτι τέτοιο οδηγεί σε κατάρρευση του συστήματος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία