Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΤΑΠ, ΤΑΠ3, ΤΑχυδρομικό Πρωτόκολλο
POP, POP3, Post Office Protocol
 
 

Είναι βασικά ένα μορφότυπο και μια προδιαγραφή του τρόπου με τον οποίο ένας υπολογιστής μπορεί να παραλάβει ηλ-τα από ένα διακομιστή. Με βάση το ΤΑΠ ο παροχέας δδκτύου καταχωρεί όλα τα εισερχόμενα ηλ-τα στις θυρίδες των πελατών του που βρίσκονται στον διακομιστή. Όταν επιτευχθεί πρόσβαση μέσω χρηστόνυμου και διελευτηρίου και διαπιστωθεί η ύπαρξη ταχυδρομείου τότε το ΤΑΠ επιβλέπει το κατέβασμα του ταχυδρομείου στον υπολογιστή του χρήστη. Το ΤΑΠ συνεργάζεται στενά με το ΠΑΜΤ (παμιταυ, Πρωτόκολλο Απλής Μεταφοράς Ταχυδρομείου, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol) το οποίο παραλαμβάνει το ηλ-τα από τον υπολογιστή του χρήστη και το μεταφέρει στους διακομιστές των παροχέων. Η τελευταία γενικευμένη έκδοση είναι το ΤΑΠ3 (POP3). Με διάφορες επεκτάσεις το ΤΑΠ μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ΠΑΜΤ. Στη θέση δε του ΠΑΜΤ μπορεί να λειτουργεί ένα άλλο πρωτόκολλο ΠΔΠΜ, Πρωτόκολλο Διαδικτυακής Πρόσβασης Μηνυμάτων, IMAP, Internet Messaging Access Protocol). Και όλα αυτά τα πρωτόκολλα λειτουργούν μέσα στον ευρύτερο χώρο ενός άλλου πρωτοκόλλου του ΠΕΜ/ΔΠ (TCP/IP). Δεν είναι ανάγκη να μπείτε σε λεπτομέρειες αν δεν θέλετε. Απλώς μάθετε αρκετά για να ρυθμίζετε τις συνδέσεις σας με το διαδίκτυο με τη βοήθεια του παροχέα σας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία