Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ταχυδρομώ, ταχυδρόμηση, αναρτώ, ανάρτηση, αναρτητής, άρθρo, δημοσίευμα
post, posting, poster
 
 

Οι δυο πιο συνηθισμένοι τρόποι ηλ-επικοινωνίας είναι:
1.  Με απλό ηλ-τα που το στέλλεις προσωπικά σε ένα ή πολλούς, και
2.  Με ανάρτηση σε ηλ- αναρτητητή δηλ. σε ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου το βλέπει οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση.
 

-Όχι, το ποστάρω απαγορεύτηκε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία