Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κβαντόκοκκος, κβαντικός κόκκος
quantum dot
 
 

Ένα κρυστάλλινο νανοστοιχείο (μοριακό επίπεδο) από σελήνιο. Είναι ημιαγώγιμο και προσπαθούν οι επιστήμονες να το χρησιμοποιήσουν ως διαντιστάτη στη νανοτεχνολογία και σε νανοϋπολογιστές. Αυτό αναμένουν να το κάνουν με την παρουσία ή απουσία ενός και μόνο ηλεκτρονίου. (βλ. και κβαντοδυφίο, κβαντική υπολογιστική)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία