Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΠΣΙ, Διεπαφή Προηγμένου Συνορισμού και Ισχύος
(διπισί)
ACPI, Advanced Configuration and Power Interface
 
 

Τα βλέπουμε αυτά τα ακρωνύμια, τ’ ακούμε και μας πιάνει δέος. Έι Σι Πι Άι. Ουάου! Η τεχνολογία είναι κει, οι γνώσεις είναι κει. Όπως το λουρί του σκύλου. Τώρα σε ποιό σκύλο θα το δέσεις και πώς θα τον κρατείς και πού θα σε πάει ο σκύλος είναι άλλο θέμα.

Λοιπόν. Στην αρχή έχουμε σαν έννοια και πρακτική τη Διαχείριση Ισχύος. Στόχος είναι η παροχή ηλεκτρισμού εκεί που πρέπει, όσο πρέπει. Ύστερα, και ειδικά για υπολογιστές, είχαμε την Προηγμένη Διαχείριση Ισχύος. (ΠρΔΙ).

Αυτό το σύστημα διαχείρισης και κατανομής ρεύματος ανάπτυξαν οι Ιντελ και Μικροσόφτ. Αυτό το σύστημα όμως εδράζεται στο ΒΑΣΕΙΣΕ (Βασικό Σύστημα ΕΙΣαγωγής Εξαγωγής, BIOS) με μικρό έλεγχο από το ΛΣ. Έρχεται μετά η Διεπαφή Προηγμένου Συνορισμού και Ισχύος. Η ΔΠΣΙ είναι μια διεπαφή (σύστημα συνεργασίας) μεταξύ του ΛΣ και των αρθρωμάτων ενός συστήματος (δίσκων, εκτυπωτών, πληκτρολογίου, ποντικιού κ.α). Αυτή η διεπαφή ελέγχει πιο αποτελεσματικά τη ποσότητα ηλεκτρισμού που διοχετεύεται στα διάφορα αρθρώματα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται για αρκετή ώρα του κόβει την παροχή. Αν ο ίδιος ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιείται, ναρκώνεται. Αφυπνίζεται με το πρώτο πάτημα ενός πλήκτρου ή το κύλημα του ποντικιού. Τις προδιαγραφές για τη ΔΠΣΙ τις έκαναν οι Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix και Toshiba, καλή τους ώρα. Και με το αζημίωτο βέβαια.

Και μη χάνεστε. Όπου νάναι έρχεται και η ΕΔΠΣΙ, Επεκτανένη Διεπαφή Προηγμένου Συνορισμού και Ισχύος). Ε... είναι μια πρόβλεψη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία