Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
random
τυχαίο, συμπτωτικό
 
 

Αν το αλφάβητο είναι γραμμένο σε σειρά και θέλεις το γράμμα Π, μπορείς να ξεκινήσεις από το Α και ακολουθώντας γράμμα με γράμμα να φτάσεις στο Π. Μπορείς όμως και ν’ αφίσεις τα μάτια σου ελεύθερα να πηγαινοέρχονται μπροστά πίσω μέχρι να δουν το γράμμα Π.

Αν πάλι θέλεις ένα οποιοδήποτε γράμμα αρπάζεις το πρώτο τυχαίο με την πρώτη ματιά. Αυτοί είναι δυο τρόποι διεργασίας πολλών λειτουργιών των υπολογιστών. «Ακολουθιακά» ή «τυχαία». Αυτές  είναι και οι δυο μέθοδοι πρόσβασης σε στοιχεία στη μνήμη ή στο δίσκο. Σ’ αυτό το λεξικό η «Λέξη της Ημέρας» που βρίσκεται στο μενού παρουσιάζεται ακολουθιακά. Ο υπολογιστής, με καθορισμό της ημέρας κάθε λέξης παρουσιάζει κάθε μέρα μια λέξη. Στην «Τυχαία Αναζήτηση» όμως, απλώς πηδά όπου τύχει και παρουσιάζει την λέξη που βρίσκει μπροστά του.

 

   random access, direct access   τυχαία πρόσβαση, ή απευθείας πρόσβαση
   sequential access                    σειριακή πρόσβαση

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία