Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΟΣ, Μέταλλο-Οξίδιο-ημηαγωγόΣ
MOS, Metal-Oxide-Semiconductor
 
 

ΜΟΣ είναι ακρονύμιο του πιο απλού διαντιστάτη (τρανσίστορ). Το ακρωνύμιο προέρχεται από τα αρχικά των τριών υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο διαντιστάτης. Μέταλλο (πάνω) Οξίδιο (στο μέσο ως μονοτικό) και ημιαγωγόΣ ως υπόστρωμα.

Αυτοί είναι οι διαντιστάτες που κατά εκατομμύρια βρίσκονται στο ηλ-πλακίδιο του επεξεργαστή. Στην πιο συνηθισμένη του μορφή παρουσιάζεται ως ΔΕΠΜΟΣ, Διαντιστάτης Ενεργού Πεδίου ΜΟΣ (MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). Παρουσιάζεται και ως ΣΜΟΣ, Συμπληρωματικό ΜΟΣ (CMOS, Complementary Metal Oxide Semi-conductor).


(Δεν είναι ημιαγωγός μεταλλικού οξειδίου ρε παιδιά. Είναι τρία υλικά: μέταλλο, οξείδιο, ημιαγωγόΣ. Πόσες φορές να σας το πούμε).

Καταχώρηση: 27/08/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία