Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΤΠΧ, Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου
RTT, Real-time Technology
 
 

Πραγματικός χρόνος είναι ο χρόνος που σκέφτονται και δρουν αυτοστιγμεί οι άνθρωποι. Πραγματικός χρόνος είναι το τώρα. Οι Τεχνολογίες Πραγματικού Χρόνου αφορούν την δράση, ανάδραση και διάδραση ανθρώπων μετξύ τους, με μηχανές, ή μηχανών με μηχανές σ’ αυτό το χρόνο δηλ. αμέσως, τώρα.
 

Για παράδειγμα οι διορθώσεις που κάνει ένας αυτόματος πιλότος σε ένα αεροσκάφος αμέσως με τη λήψη στοιχείων σχετικά με την ταχύτητα του ανέμου που στέλλει ο Έλεγχος Εδάφους γίνονται με ΤΠΧ. Το ίδιο με τη συνεχή επισκόπηση από δορυφόρο μιας περιοχής της γης για οποιοδήποτε λόγο. Οι ΤΠΧ έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια μαζί με τους υπολογιστές και κυρίως της ταχύτητά τους.
 

Οι φωτογραφίες της γης που πέρνουμε σήμερα από την Google Earth μπορεί να είναι δυο-τριών χρόνων αλλά σύντομα θα είναι άμεσης λήψης. Ήδη το κάνει το Δημαρχείο του Τυμπουκτού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία