Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΑΠ, Περιφερειακή Φύλαξη, Αποθηκευτικό Δίκτυο Περιοχής
.
SAN, Storage Area Network
 
 

Αντί για Τοπική Φύλαξη (DAS, Direct-Attached Storage) σε δίσκο η μνήμη δδμνων ακόμη και προγραμμάτων, προσφερόταν εδώ και καιρό η δυνατότητα Εξωτερικής Φύλαξης με ταχείες συσκευές και δίκτυα. Αυτό  γινόταν αρχικά σε περιφερειακό επίπεδο από κομιστές του ΠΥΔ (Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου) ή στο επίπεδο μιας εταιρείας/επιχείρησης. Τώρα αυτά όλα είναι σχεδόν παρωχημένα. Ζήτω το νέφος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία