Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SCART connector
ζευκτήρας σκάρτ, γαλλικός ζευκτήρας, (φίσα ή πρίζα)
 
 

Πρόκειται για ένα ζευκτήρα που ενώνει βιντεογράφους και οπτικόφωνα με την οθόνη της τηλεόρασης. Έχει 21 ακίδες από τα οποία, λέγεται, πολύ λίγα χρησιμοποιούνται. Αναπτύχθηκε από το Syndicat Français des Constructeurs d'Appareils Radio et Télévision για να προστατέψει τη γαλλική βιομηχανία τηλεοράσεων. Γι’ αυτό και γαλλικός ζευκτήρας (αρσενικός, θηλυκός). Παρουσιάζει προβλήματα, λένε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία