Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ασφαλιστής οθόνης
screen saver
 
 

Ο συνεχής κανονιοβολισμός των κόκκων φωσφόρου στο εσωτερικό μιας μαυρόασπρης οθόνης από τον καθοδικό σωλήνα δημιουργούσε το πρόβλημα των σκιογραμμών στην οθόνη ακόμα και μετά το κλείσιμο του υπολογιστή. Αυτό περιόριζε επίσης τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής μιας οθόνης λόγω του καψίματος των κόκκων φωσφόρου.


Αυτά οδήγησαν στην εφεύρεση των ασφαλιστών οθόνης οι οποίοι είναι μικρά επιπρογράμματα τα οποία, αν ο υπολογιστής μείνει αδρανής για ένα δεδομένο χρονοδιάστημα, στέλνουν μια συνήθως κινούμενη εικόνα για να αποφύγουν το κάψιμο. Οι σημερινές οθόνες δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Οι ασφαλιστές οθόνης όμως έμειναν ως διακοσμητικά στοιχεία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία