Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αναζήτηση
search
 
 

Η Αναζήτηση αφορά κυρίως την χρήση μηχανής αναζήτησης για ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή πεδίο με ευρεία έρευνα σε μια ΒΔ ή το διαδίκτυο. Σ’ αυτό, παρ’ όλον ότι υπάρχει μεγάλη επικάλυψη, διαφέρει από τον όρο Εύρεση (Find) που αφορά ένα κείμενο και τον εντοπισμό μιας λέξης ή και ένα υπολογιστή για εύρεση ενός φακέλου. Οι όροι χρησιμοποιούνται ανάμεικτα είναι καλό όμως να διατηρήσουμε τη διαφορά. Στην Εύρεση απλώς ο υπολογιστής γυρεύει να ταυτίσει λέξη ή φάκελο με όσα τοπικά (;) στοιχεία του δώσουμε. Στην Αναζήτηση όμως χρησιμοποιούνται ισχυρές μηχανές αναζήτησης οι οποίες θα παρουσιάσουν όχι μόνο το αναζητούμενο αλλά και άλλα σχετικά. Στον αντίποδα βρίσκεται η δομή της ΒΔ που όσο πιο μελέτημένη είναι τόσο πιο ανταποκριτική είναι στις Αναζητήσεις.
Υπάρχουν πολλών ειδών αναζητήσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τίθεται το ερώτημα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα η μηχανή αναζήτησης.

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία