Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
self-validate, selfvalidation, selfvalidading
αυτοεπικυρώνω, αυτοεπικύρωση, αυτοεπικειρούμενος
 
 

Με καταχωρημένα στοιχεία στον υπολογιστή ή στο σύννεφο, και στοιχεία που καταχωρείς σεροή γίνεται επαλήθευση και επικύρωση. Όπως όταν βάζεις το ΠΚΑ (πικά) στην ΑΤΜ (αταυμί).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία