Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σημασιολογία, εννοιολογία
semantics, sémantique
 
 

Η μελέτη της σημασίας, του νοήματος μιας λέξης. Η μελέτη της εξέλιξης μιας λέξης και του νοηματικού της περιεχομένου. Και, αντίστροφα, η μελέτη μιας έννοιας ή νοήματος, σε συνάρτηση με το λεκτικό πλαίσιό της.
 

Μη σας φαίνεται δύσκολο και άπιαστο. Σκεφτείτε μια πυραμίδα, αυτή του Χέοπα στην Αίγυπτο. Αναμφίβολα είναι μια πυραμίδα, όλοι συμφωνούν σ’ αυτό. Σκεφτείτε τώρα την πυραμίδα σε μια εταιρεία. Πρόεδρος, συμβούλιο, γενικός, διευθυντές ... Περί αυτού πρόκειται. Λέξη και σημασία, ή σημασία και λέξη.
 

Δυστυχώς η λέξη semantics, sémantique αντικατέστησε παλαιότερη λέξη, semasiologie, semasiology. Στην υπολογιστική η λέξη «σημασιολογικό» χρησιμοποιείται για διαφοροποίηση μεταξύ σύνταξης σε ένα πρόγραμμα και του πραγματικού ή προτιθέμενου περιεχομένου του. Έτσι έχουμε συντακτικά λάθη, αυτά που σχετίζονται με τον τρόπο γραφής του προγράμματος, και βγαίνει μήνυμα λάθους, ή σημασιολογικά λάθη, αυτά που σχετίζονται με ορθές συντακτικά εντολές αλλά λάθος αποτελέσματα.

 

   σημασιολογικό σφάλμα     semantic error

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία