Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ακολουθία, ακολούθημα, ακολουθητής
sequence, sequencer
 
 

Η ακολουθία είναι μια από τις τρεις βασικές δομές του προγραμματισμού (οι άλλες είναι η επιλογή και ο βρόχος). Η ακολουθία είναι η δομή του προγράμματος με τέτοιο τρόπο που το ένα γεγονός ή ενότητα ακολουθείται από άλλο. Κατά την ακολουθία καμιά δράση δεν μπορεί να αποφευχθεί και καμιά διακλάδωση να γίνει. Υπάρχει και ο «ακολουθητής», η συσκευή ή το πρόγραμμα που καθορίζει και ελέγχει την ακολουθία, σημαντικό στοιχείο στη σημερινή τεχνολογία.

(Χρειαζόμαστε και τη λέξη «ακολούθημα» για αυτό που ακολουθεί σε μια ακολουθία).

 

   ακολουθητής    sequencer
   παράλληλος     parallel

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία