Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σειριακός, σειριοποιώ, σειριοποιητής
serial, serialize, serializer
 
 

Σειριακά ή παράλληλα είναι οι δυο μέθοδοι που ρέουν τα δυφία από οπουδήποτε σε οπουδήποτε. Για παράδειγμα από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή για εκτύπωση. Σε σειριακή διάταξη τα δυφία ρέουν το ένα πίσω από το άλλο σαν στοιχισμένοι σε μια σειρά στρατιώτες. Έτσι έχουμε πολλά σειριακά εξαρτήματα, σειριακό ποντίκι, σειριακή θύρα, σειριακό εκτυπωτή κ.α.

Σε αντίθεση έχουμε την παράλληλη μεταφορά δυφίων. Στη παράλληλη μεταφορά περισσότερα από ένα δυφία μεταφέρονται ταυτόχρονα. Η παράλληλη μεταφορά είναι βεβαίως πιο γρήγορη. Ως προς το σειριοποιώ και αποσειριοποιώ αναφέρεται σε μεθόδους και εξαρτήματα, σειριοποιητές ή αποσειριοποιητές (παραλληλιστές) που απλώς κάνουν τη μετατροπή.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία