Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
sitemap, site map
ιστοχάρτης, χάρτης ιστοταξίου
 
 

Είναι η ιεραρχική καταγραφή του περιεχομένου ενός ιστοταξίου υπό τύπον καταλόγου ή διαγράμματος. Βρίσκεται σε όλα τα ιστοτάξια και ξεκινά από την Αρχική Σελίδα. Προσφέρεται ως βοήθημα στους ιστοεπισκέπτες είναι όμως και βασικό εργαλείο στους σχεδιαστές του ιστοταξίου. Γυρέψτε τον Ιστοχάρτη αυτού του ιστοταξίου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία