Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SMART, S.M.A.R.T., Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology
ΤΑΝΑ, Τεχνολογία Αυτοεποπτίας ΑΝάλυσης και Αναφοράς
 
 

ΣΜΑΡΤ, ακόμα ένα ακρωνύμιο που γίνηκε αρκτικόλεξο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ανοικτή τυποποίηση (δεν φέρει επιδικαιώματα) που αφορά τον σχεδιασμό και λειτουργία δισκοδηγών που αυτόματα ελέγχουν το όλο σύστημα του σκλ.δ. και δίνουν αναφορά προειδοποιώντας για πιθανά προβλήματα.
Πρόκειται δηλαδή για ΤΑΝΑ, Τεχνολογία Αυτοεποπτίας αΝάλυσης και Αναφοράς. Στην ελληνική ας μη περιορίσουμε το ΤΑΝΑ στους δισκοδηγούς. Ας το κρατήσουμε ευρύτερο.

Ποιός μας ακούει!

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία