Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SMIL, Synchronized Multimedia Integration Language
ΓΟΣΠ, Γλώσσα Ολοκληρωμένου Συγχρονισμού Πολυμέσων
 
 

Είναι μα  γλώσσα σήμανσης που όταν αναπτυχθεί πλήρως θα δίνει τη δυνατότητα σε προγραμματιστές να διαχωρίζουν σε διαφορετικούς φακέλους το περιεχόμενο πολυμέσων σε ακουστικούς, οπτικούς, απεικονίσεις και κείμενα. Αυτά αποστέλλονται χωριστά συναρμολογούνται από τον υπολογιστή και παρουσιάζονται ως σύνολο. Με αυτό τον τρόπο μικραίνει το μέγεθος φακέλων και αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης. Δεν ξέρουμε αν η γλώσσα αυτή έχει εφαρμοστεί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία