Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΑΜΤ, παμιταύ, Πρωτόκολλο Απλής Μεταφοράς Ταχυδρομείου
SMTP, Simple Mail Transfer Protocol
 
 

Πρωτόκολλο στο διαδίκτυο σημαίνει συμφωνημένο πλαίσιο για μεταφορά δδμνων. Το μορφότυπο, η σελίδωση, τα γράμματα, τα αντικείμενα και πώς θα παρουσιαστούν, ο τρόπος μεταφοράς και αποθήκευσης, όλα αυτά πρέπει να συμφωνηθούν διαφορετικά θα στέλλεις ντομάτες και θα παίρνεις ρεβίθια.  
Το ΠΑΜΤ (Πρωτόκολλο Απλής Μεταφοράς Ταχυδρομείου, SMTP) είναι το βασικό πρωτόκολλο για μεταφορά ηλ-τα στο διαδίκτυο. Είναι μέρος του ΠEΜ/ΔΠ, (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων/Διαδικτυακό Πρτκλλο, TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Οι διακομιστές ΠΑΜΤ, στέλνουν αλληλογραφία ο ένας στον άλλο μέχρι να φτάσουν και αποθηκευτούν στον διακομιστή απ’ όπου θα τα κατεβάσει ο λήπτης. Για το τελικό κατέβασμα θα χρειαστούν άλλα πρωτόκολλα όπως το ΤΑΠ3 (ΤΑχυδρομικό Πρωτόκολλο 3, POP3) και το ΠΔΠΜ(Πρωτόκολλο Διαδικτυακής Πρόσβασης Μηνυμάτων, IMAP). Το ΠΑΜΤ χρησιμοποιείται συχνά και στην αποστολή ηλ-τα από τον υπολογιστή στον διακομιστή. Γι αυτό ταυτόχρονα με τη ρύθμιση του ΤΑΠ και ΠΔΠΜ πρέπει να γίνει και ρύθμιση του ΠΑΜΤ για κανονική αποστολή και λήψη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία