Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SNMP, Simple Network Management Protocol
ΑΠΔΔ, απι διδι, Απλό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Δικτύου
 
 

Είναι απλώς μια στοίβα πρωτοκόλλων (συμφωνιών) που εφαρμόζονται στην διαχείριση πολύπλοκων δικτύων. Σε κάποια κεντρική κονσόλα μεταβιβάζονται συνεχώς από παράγοντες όπως πλήμνες, δρομολογητές και γεφυρολογητές, πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα τους. Οι πληροφορίες επιστρέφονται σε πακέτα που λέγονται Βάσεις Διαχείρισης Πληροφοριών. Υπάρχουν σ’ αυτές και στοιχεία σχετικά με την δυνατότητα ελέγχου της διακίνησης πληροφοριών. Παρόλο που ονομάζεται «απλό» αυτό το πρωτόκολλο δεν είναι τέτοιο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία