Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΠΠΑ, Απλό Πρωτόκολλο Πρόσβασης Αντικειμένων
SOAP, Simple Object Access Protocol
 
 

Το ΑΠΠΑ είναι ένα πρωτόκολλο (συμφωνημένες παράμετροι) για ζήτηση και αποστολή «αντικειμένων» μέσω δικτύου και διαδικτύου. Είναι «καθολικό» δηλ. λειτουργεί με όλα τα ΛΣ. Και χρησιμοποιεί άλλα γενικά πρωτόκολλα. Η λέξη «αντικείμενο» εδώ σημαίνει οτιδήποτε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία